• வெள்ளியங்கிரி யாத்திரை பக்தர்கள் குழுக்கள்

  வெள்ளியங்கிரியில் ஒருவருக்கு அன்னதானம் செய்தால் காசியில் 1000 பேருக்கு அன்னதானம் செய்த பயன் என்கிறது பேரூர் புராணம். ஜனவரி தொடங்கி மே வரை 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இம்மலைக்கு வருகிறார்கள். இக்காலத்தில், ஏராளமானோர் அன்னதானம் செய்வார்கள் வரும் புதன்கிழமை (18-03-2020)12PM to 3 Pmஅன்று அருள்மிகு தன்னாசி அய்யன் கோவில் திருக்கோயில் பச்சாபாளையம் கோவிலில் இருந்து பாதயாத்திரையாக சென்று தீர்த்தம் கொண்டு வருதல் தென் கைலாயம் வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் மலை கோவில் புறப்பட்ட உள்ளதால் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள்: 9842204849, 9952624457 Forums.

  readmore
  posted: july 17, 2011 author: admin category: preventive tips 1 comments
 • அன்னதான குழு அறக்கட்டளை கோவில் நிர்வாக குழு மற்ற குழு உறுப்பினர்கள்.

  வெள்ளியங்கிரி யாத்திரை பக்தர்கள் குழுக்கள், வெள்ளியங்கிரிகோவில் நிர்வாணம், வெள்ளியங்கிரி கோவில் அறக்கட்டளை பக்தர்கள் குழுக்கள், வெள்ளியங்கிரி அறங்காவலர் துறை, வெள்ளியங்கிரி பாதயாத்திரை குழுக்கள் அன்னதான குழு, அறக்கட்டளை நிறுவனங்கள், வெள்ளியங்கிரி கோவில் நிர்வாக குழு மற்ற குழு உறுப்பினர்கள்.

  readmore
  posted: july 17, 2011 author: admin category: medical education 1 comments
 • பரமசிவன் கோவில் பக்தர்கள் குழுக்கள்

  பரமசிவன் கோவில் வெள்ளியங்கிரி யாத்திரை பக்தர்கள் குழுக்கள், பரமசிவன் கோவில் வெள்ளியங்கிரி கோவில் அறக்கட்டளை பக்தர்கள் குழுக்கள், பரமசிவன் கோவில் வெள்ளியங்கிரி பாதயாத்திரை குழுக்கள் அன்னதான குழு, பரமசிவன் கோவில் அறக்கட்டளை நிறுவனங்கள், வெள்ளியங்கிரி கோவில் நிர்வாக குழு மற்ற குழு உறுப்பினர்கள். வரும் புதன்கிழமை (18-03-2020)12PM to 3 Pmஅன்று அருள்மிகு தன்னாசி அய்யன் கோவில் திருக்கோயில் பச்சாபாளையம் கோவிலில் இருந்து பாதயாத்திரையாக சென்று தீர்த்தம் கொண்டு வருதல் தென் கைலாயம் வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் மலை கோவில் புறப்பட்ட உள்ளதால் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள்: 9842204849, 9952624457

  readmore
  posted: july 17, 2011 author: admin category: babies and mommies 1 comments